Toplumsal yaşam içerisinde bazı suçların mağduru veya zarar göreni olabilirsiniz. Bir şekilde dahil olduğunuz adli olaylar nedeniyle Cumhuriyet Savcılıklarınca hakkınızda soruşturma başlatılabilir, hakkımızda ceza davası açılabilir, bu süreçlerde hakkınızda tutuklama veya adli kontrol tedbirleri uygulanabilir. Ceza hukukunun uygulama alanında yer alan bu olaylarda hak ve taleplerinizin zamanında ve eksiksiz olarak usulünce ileri sürülüp savunulması her soruşturma ve dava açısından hayati önem arz etmekte, keza bazı soruşturma ve davaların mahiyeti kişilerin kendi haklarını kendilerinin savunmasını oldukça güçleştirmektedir. Bu nedenle, pek çok soruşturma ve davada Avukatlık hizmeti almak sonuca mutlak etkili bir tercih olarak ortaya çıkmaktadır.   

Bu kapsamda Hukuk Büromuz,

Şahsınıza karşı işlenen veya bilgi sahibi olduğunuz suçlara ilişkin şikâyet ve ihbar dilekçelerinin hazırlanması,

Cumhuriyet Savcılıklarında, Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Ceza Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay Ceza Dairelerinde mağdur, suçtan zarar gören, şikayetçi, şüpheli ve sanık sıfatıyla müvekkillerin haklarının savunulması,

Soruşturma ve dava işlemlerinin takibi, yasal taleplerin ve mevcut delillerin tespit edilerek Savcılık ve Mahkemelere sunulması,

Savcılık ve Mahkemelerce verilen kararların itiraz, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, gerektiğinde Yüksek Mahkeme kararlarına karşı olağanüstü kanun yollarına ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulması,

Mahkûmiyet hükümlerinin infazı sırasında ileri sürülmesi gereken taleplerin sunulması, bu konuda verilecek idari ve yargısal kararlara itiraz edilmesi,

Adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesine, memnu (yasaklanmış) hakların iadesine ilişkin idari ve adli işlemlerin takibi hususlarında Avukatlık hizmeti vermektedir.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.