Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sinai Mülkiyet hukuku kapsamında hem marka ve patent tescil hususunda hem de tescil edilmiş işbu haklara tecavüz halinde kullanılabilecek birden fazla mücadele yöntemi ile müvekkillerimize avukatlık desteği sağlanmaktadır.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku kapsamında kullanılan yöntemler idari ve hukuki yöntemler olarak iki ana başlıkta toplanmakta olup hukuk büromuz, uzman kadrosu ile ilgili tüm alanlarda memnuniyetle hizmet vermektedir.

Buna göre Şirketinize sağlayacağımız hukuki hizmetler;

İdari yöntemler kapsamında; taklit ürünler kimi zaman yurt içinde üretilip, pazarlandığı gibi; çoğu zaman da ithal ve ihraç edilmektedir. Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde, taklit ürünlerle ilgili başvurularınızın yapılması ve takibi büromuzca gümrük kaçakçılığı konusunda uzman kıdemli avukatlardan da destek alınarak gerçekleştirilmektedir.

Hukuki yöntemler kapsamında ise; taklit ürün incelenmek sureti ile eylemin mahiyetine göre aşağıdaki ihlallerin doğması muhtemeldir;

  • Fikri mülkiyet haklarının ihlali (örn: ambalaj üzerindeki görseller vs)
  • Sınai mülkiyet haklarının ihlali (marka, endüstriyel tasarım, patent vs.)
  • Türk Ticaret Kanunu kapsamında haksız rekabet hükümlerinin ihlali (benzer ürünlerin piyasaya sürülmesi)

Taklit ürün ile ilgili mücadelede, her bir olayın kendi özelliğine, göre en seri, en etkili ve en az maliyetli yöntemin bir bütün halinde değerlendirilerek kimi zaman sulhen kimi zaman ise daha etkin yöntemlerin kademeli olarak uygulanması ile hukuki mücadelenin tüm alanlarında etkin hizmet sağlanmaktadır.

FSEK, Sınai Mülkiyet Kanunu ve haksız rekabet hükümleri kapsamında, cezai yükümlülükler de mevcut olup, ekibimizde yer alan emekli ceza hakimlerinin desteği ile etkin bir ceza yargılaması takibi de yapılabilmektedir.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.