Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkulünüzle ilgili imar planı değişikliği, yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi sorunu yaşayabilirsiniz. Paydaşı bulunduğunuz parsel belediyece yasalar doğrultusunda yapılan ıslah imar planı uygulaması sonucu, bir kısmı imar düzenleme ortaklık payı olarak kesilebilir, bir kısım payına karşılık imar parsellerinden yer verilebilir, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenize göre yüklenici inşaatı tamamlanmadan terk etmiş, sözleşmenizin aynen ifasını gerçekleştirememiş olabilir. Örnekleri sayılan bu konulara ve benzer pek çok soruna ilişkin tarafımızdan idari ve adli işlemlerin takibi hususlarında büromuz danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri sunmakta, sizleri sözleşmelerde taraf olarak temsil etmektedir.

Kira sözleşmelerinde alacaklı veya borçlu taraf sıfatıyla siz müvekkillerimizin menfaatlerini koruma, alacaklarınızın takibi, aleyhinize başlatılan icra takiplerinin durdurulması, iptali, menfi tespit davalarının açılması, ilgili kanun ve mevzuat dahilinde süreçlerin takip edilmesi hizmetlerimiz arasında bulunmaktadır.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.