Göç ve Vatandaşlık Hukuku

Türkiye’nin değişen ekonomik süreç ve konumu itibari ile göç alan bir ülke haline gelmesi ve özellikle inşaat sektörünün gelişmesi ile göç ve vatandaşlık hukuku önem kazanmıştır. Hukuk bürosu olarak bizler de gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi müvekkillerimize bu alanda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda Türkiye ‘de yaşamak ya da yatırım yapmak isteyen yabancıların;

  • Oturma izni başvurularının yapılması, akıbetinin takibi gerekli hallerde dava sürecinin yürütülmesi
  • Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi,
  • Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
  • Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.