Gümrük ve Kaçakçılık Hukuku

Gümrük ve Kaçakçılık Hukuku kapsamında müvekkillerimiz hem danışmanlık hem de mahkemeler huzurunda temsile ihtiyaç duymakta olup, deneyimli kadromuz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar ithalat ve ihracat faaliyetlerini 4458 sayılı sayılı Gümrük Kanunu’nu ve Gümrük Yönetmeliği’ne uygun yürütme zorunluluğunu haizdir. Gümrük mevzuatı yapısı ve artan ticari faaliyet gereğince hukuki danışmanlık hizmetine en fazla ihtiyaç duyulan alanlar içerisinde yer almaktadır. Uygulamada firmaların mevzuata aykırı eylemler nedeniyle idari para cezası vb yaptırımlar ile çok sık karşılaştığı görülmektedir. Önleyici hukuk kapsamında bu alanda verilen danışmanlık hizmeti ile idari para cezası gibi yaptırımların ekte ve müvekkillerimizin ticari faaliyetlerinin aksaması önlenmektedir.

Bununla birlikte idari yaptırımlara ek olarak ortaya çıkan usulsüzlükler 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlenmiştir. Bu kanun kapsamına giren eylemler sebebi ile müvekkillerimiz Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda temsil edilmektedir.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.