Kişisel Verilerin Korunması  Avrupada 30 yıldır uygulanmaktadır. Ülkemizde ise  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu7 Nisan 2016’da  yürürlüğe girmiştir.  

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı, Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Kısaca Kişisel Veri; Kimliği Belirli veya belirlenebilir olmak şartı ile bir kişiye ilişkin bütün verileri ifade etmektedir. 

İstisnaları bulunmakla birlikte genel olarak Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kayıt olmak zorundadır

 

Hukuk büromuz Kişisel Verilerin Korunması  alanında uzman bir kadroya sahip olup, Uzman Kadromuz ile Kişisel Verilerin Korunması kapsamında büromuzca verilen hizmetler şunlardır;

 

KVKK KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ 

-Kanun’a ve uygulamaya ilişkin Müvekkillerimize farkındalık eğitimi verilmesi

-Mevcut kişisel veri işleme süreçlerinin amaç, birim ve teknoloji bazlı haritalandırılması suretiyle oluşturulacak olan Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin («Envanter») doldurulması hakkında eğitim verilmesi    

– Kanun’un en önemli gereksinimlerinden biri olan Veri Sicil Kayıt Sistemi’ne (VERBİS’e) baz oluşturacak Envanterin Müvekkillerimizin verdiği beyanlar doğrultusunda hazırlanması, 

-Müvekkillerimizin mevcut politikalarını göz önünde bulundurarak, kişisel veri içeren uygulamaların KVKK mevzuatı gereksinimlerini karşılaması için alınması gereken aksiyonların tespiti

-KVKK mevzuatı çerçevesinde Müvekkillerimizin  faaliyetleri esnasında karşılaştığı belirsizlik ve sorunların çözümü ve alınması gereken hukuki tedbirler konusunda destek ve hukuki öneri sağlanması

-Müvekkillerimizin  taraf olduğu belgelerin, sözleşmelerin KVKK ve ilgili diğer uygulanacak mevzuat çerçevesinde gözden geçirilmesi, gerekli görülen ek revizyonların ve düzeltmelerin yapılarak mevzuat değişiklikleri çerçevesinde öneriler geliştirilmesi

–  KVKK çerçevesinde hazırlanması gereken belgelerden mevcut olmayanların mevzuat ve sektörde kabul görmüş örnekler çerçevesinde hazırlanması (Örn. kişisel veri işleme ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası vb.).

-Örnek Kurul Kararlarının Takibi, Kurul Kararları hakkında müvekkillerimizin bilgilendirilmesi dir. 

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.