Miras Hukuku

Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, miras hukuku hem miras bırakan hem de mirasçılar açısından ehemmiyet arz etmektedir.  Miras bırakan açısından vasiyetnamenin düzenlenmesi ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile kendini göstermektedir. Mirasçılar yönünden ise avukata ve hukuki danışmanlık hizmetine duyulan ihtiyaç daha fazladır.

Bu kapsamda murisin vefatı ile veraset ilamının alınması, tereke tespiti mirasın reddi davası açılması, ortaklığın giderilmesi izale-i şüyuu davasının açılması, tenkis davası açılması, muris muvazaası davalarının açılması gibi işlemlere ek olarak intikal işlemlerinin yapılması gibi davalarda miras hukuku alanında uzman bir avukat tarafından temsil ehemmiyet arz etmektedir.

Alanında uzman avukatlardan oluşan hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile miras hukuku alanında da müvekkillerine destek vermekte olup, Türkiye ‘nin her ilinde çalıştığı anlaşmalı avukatlar yardımı ile tapu ve vergi dairesi gibi kamu kurumlarında işlemlerin hızlı ve en ekonomik şekilde sonuçlandırılmasında da müvekkillerine destek sağlamaktadır.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.