Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku; iktisadi etkinliği sağlamak, mal ve hizmet piyasalarındaki serbest rekabet düzenini oluşturmak ve korumak amacıyla rekabet ihlallerine engel olmak, rekabet ihlallerini ortadan kaldırmak için düzenleyici, denetleyici ve yasaklayıcı normları içeren hukuk dalıdır

Ticari faaliyet gösteren şirketler “rekabet hukuku” olarak anılan işbu kurallara uymakla mükellef olup, bu kurallara uyulmaması halinde ağır yaptırımlar ile karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti verilerek önleyici hukuk tedbirleri kapsamında hizmet verilmektedir. Bu kapsamda ki hizmetlerimize rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, hâkim pozisyonun kötüye kullanılması ilgili hak iddiaları ve savunmalar ve bunlara dair ön-araştırmalar ve soruşturmalar ile birleşme ve devralma bildirimleri, menfi tespit/muafiyet başvuruları gibi örnekler verilebilir.

Hukuk büromuz hem danışmanlık hem de dava aşamasında müvekkillerine rekabet hukuku kapsamında da destek vermektedir.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.