Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

Hukuk büromuz bu kapsamda uzun yıllardır, Türkiye’nin önde gelen özel ve kamu iştiraki olan Sigorta Firmalarına Türkiye genelinde dava takip hizmeti vermektedir. Bu kapsamda güncel içtihatların oluşması adına hukuk camiasına yaptığı katkının yanı sıra Sigorta Firmalarına karşı rücuu alacağı doğan müvekkillerin temsilinde ve tacir sıfatını haiz müvekkillerinin sigorta firmaları ile doğan ve doğması muhtemel husumetlerine ilişkin çözüm ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sigorta hukukundan kaynaklı alacak taleplerinin ticari alacak niteliklerinin bulunması nedeni ile büromuzda mevcut sigorta departmanımız; arabuluculuk departmanımız ile birlikte çalışmakta olup, dava aşamasının neticelenmesi halinde ise icra departmanımız ile müşterek hareket ederek etkin çözüm desteği sağlamaktadır.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.