Tıp ve Sağlık Hukuku

Modern tıbbın gelişmesi ile sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır. Hukuk her alanda olduğu gibi sağlık hukuku alanında da gelişmekte ve kendine özgü disiplini ile hem hasta hakları hem de hekim hakları bakımından büyük önem teşkil etmektedir.

Sağlık personellerinin uygulama hataları nedeni ile hastane ve hekimlere karşı açılan ve takip edilen davalara malpraktis davalar denilmektedir. Bu gibi davalarda hekim hatası nedeni ile zarara uğrayan hastanın bir nebzede olsa acısının hafifletilmesi gayesi ile takip edilen tazminat davalarının bir avukat tarafından takip edilmesi menfaatlerin korunması anlamında ehemmiyet arz etmektedir.

Hasta hakları bakımından maruz kalınan uygulama hatasının ihmal ve kast nedeni ile oluşması halinde Türk Ceza Kanunu yönünden de uzman bir avukat ile birlikte çalışılması hasta ve hekim yönünden önem arz etmektedir.

Sağlık Hukuku alanında uzmanlığa hastaların gereksinim duydukları kadar yoğun çalışma temposu içerisinde haksız kazanç elde etmek gayesi ile dava ve şikayetlere maruz kalan hekimlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyaç duyduğu şüphesizdir. Bu kapsamda birçok hekim müvekkili bulunan hukuk büromuz yoğun çalışma temposunda hekimlerinin kaliteli danışmanlık ve avukatlık hizmeti almasına ehemmiyet vermektedir. ,

Şüphesiz sağlık hukuku yalnızca malpraktis davalarından ibaret olmayıp, hastane, ilaç firmaları gibi şirketlere sözleşme hazırlanması, hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri hususunda da destek sağlamaktadır.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.