Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) 28 Mayıs 2014 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun genel gerekçesinde “4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat 1995 yılında yürürlüğe girdiğinden bu yana tüketicinin korunması hukuku Türkiye’de önemli bir gelişme kaydetmiş; 2003 yılında gerçekleştirilen kapsamlı değişiklikler de tüketici hareketine ek bir ivme kazandırmıştır. Ancak bu düzenlemelerin tümünün, Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile tam uyumunun sağlanması için gözden geçirilmesi ve kısmen yeniden kaleme alınması ihtiyacı özellikle AB-Türkiye tarama toplantıları çerçevesinde kendisini göstermiştir. “ ifadelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizde son yıllarda Tüketicilerin Hakları kapsamında önemli adımlar atılmış olup, Tüketici Hukuku hızla gelişmekte olan bir alandır. Büromuz Tüketici Hukuku kapsamında hem şirketler ve bankalar yönünden hem de Tüketiciler yönünden hizmet vermektedir.

Hukuk büromuz 2012 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen bankaları aleyhine açılan 220.000 den fazla dava takip etmiş olup, bu alanda içtihatların doğmasına büyük katkı sağlamıştır. Alanında uzman kadro ve tecrübesi ile müvekkillerine hizmet vermektedir.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.