Vakıf ve Dernekler Hukuku

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre; Vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleri ile oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. (md. 101).

Yeni vakıfların kuruluş ve işleyişi ile ilgili hükümler Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu  ve Vakıflar Yönetmeliğinde yer almakta olup, diğer ilgili mevzuatta da hükümler bulunmaktadır

Dernek, tüzel kişi vasfını haiz olan, gerçek veya tüzel “en az yedi kişinin” kar amacı gütmeden bir araya gelerek kanuna aykırı olmamak kaydı ile çok geniş kapsamlı bir amaç edinerek izne tabi olmadan kurulan özel hukuk tüzel kişisidir.

Dernekler ve vakıflar ticari şirketlerden farklı olarak kamu otoritesinin denetimine tabii olduğu gibi suistimale de açık bir yapıya sahiptirler. Bu kapsamda kuruluş aşamasından faaliyetlerini gerçekleştirdikleri her aşamada hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktadırlar.

Aynı zamanda gelir elde etmek gayesi ile yürüttükleri ticari faaliyetlerini iktisadi işletmeler aracılığı ile gerçekleştirmektedirler. Bu kapsamda da özel hukukun diğer alanlarında (borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra iflas hukuku vb) hukuki desteğe muhtaçtırlar.

Hukuk büromuz yetkin ve tecrübeli kadrosu ile Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derrneklerine etkin hukuki danışmanlık ve dava desteği sağlamaktadır.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.